Der er heldigvis nok at se til på kontoret, og med udvidelse af lokalerne i Randers, implementering af nye maskiner mm. var august ingen undtagelse.

Vi sendte nemlig også vores kontaktdirektør, Thomas Søby, til første dagsforløb på ESG-Academy, hvor dagen bød på grundlæggende introduktion til ESG-området målrettet bureaubranchen. Han var, som en del af pilotprojektet, sammen med 13 andre bureaufolk fra udvalgte reklamebureauer samlet for at blive klogere på, hvordan vi kan benytte det nye ESG-kodeks, samt rådgive vores kunder, som i højere grad end tidligere efterspørger viden på området. Det nye ESG-kodeks - som er det første af sin slags til bureaubranchen - tager afsæt i menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

“Det giver mening. Både det faktum, at vi som virksomhed arbejder med det internt, men også akkumulerer viden ift. at rådgive kunderne. Det nye er afsættet i bureaubranchen, for hvem ESG også kommer til at fylde meget, da kunderne efterlyser LCA analyser, dokumentation for klimaaftryk af deres kampagner og især markedsføringsloven, da man slår hårdt ned på Greenwashing.”

På Folkemødet 2023 præsenterede Creative Club, som de første i Danmark, et ESG-kodeks målrettet bureaubranchen. ESG har i mange år været noget man har talt om i produktionsverdenen, men nu kommer det buldrende ind over bureaubranchen.

Der er flere steder, hvor Thomas ser det give værdi. Han fremhæver netop efterspørgsel fra kunderne, og at der ligger en stor opgave for os som bureau med at rådgive vores kunder om deres ESG-kommunikation. Det forudser vi vil være et stort konkurrenceparameter mange år frem. Det vil også være en vigtig faktor i forbindelse med personalerekruttering og dermed employer branding.

Læs mere om introduktionen her.

Book et uforpligtende møde