DjursBo er Syddjurs' innovative, almene boligselskab med et bredspektret udbud af lejemål til både unge, ældre, familier og enlige.

DjursBo kom til os, fordi de havde behov for at få implementeret ensartet inforskiltning i alle deres afdelinger. Det er et stort projekt, som stiller store krav til projektstyring og planlægning i et veltilrettelagt procesforløb, når der skal produceres skilte til samtlige afdelinger på tværs af 52 boligforeninger og 1.800 lejemål.

Vi indledte processen ved at udarbejde en komplet manual, der visualiserede og definerede alle skilteelementerne, som dækkede over alt lige fra pyloner, P-skilte, facade-og områdeskilte, postkasse-og navneskilte. Dermed sikrede vi et fuldt overblik over hele processen, og at boligselskabets visuelle identitet blev indarbejdet i alle sammenhænge.

De enkelte elementers størrelse og placering blev defineret i samarbejde med DjursBo on location på hver enkelt afdeling. Da den overordnede manual var på plads fik vi udarbejdet en konkret og operationel arbejds-og tidsplan for det aktuelle projekt. Dette sikrede gennemsigtighed i vores arbejdsprocesser, så DjursBo let kunne følge udviklingen og komme med input undervejs.

Sammen med manualen blev der udarbejdet en prisoversigt, der gjorde det hurtigt at sammensætte et retvisende budget til den enkelte afdeling.

Læs mere om skilteproduktion