djursBo er Syddjurs' innovative, almene boligselskab med et bredspektret udbud af lejemål til både unge, ældre, familier og enlige.

Netop nu er vi i fuld gang med at implementere ensartet infoskiltning i alle afdelinger. Dog ikke på én gang, men i et veltilrettelagt procesforløb, der stiller store krav til projektstyring og planlægning.

Indledningsvis udarbejdede vi en komplet manual, der visualiserer og definerer alle enkelt elementer - og som har branding indarbejdet i alle sammenhænge. Manualen dækker alt lige fra pyloner over P-skilte til facade-/områdeskilte og postkasse-/navneskilte.

Ved opstart på hver afdeling mødes vi indledningsvis med djursBo on location. Med udgangspunktpunkt i den overordnede manual, defineres de enkelte elementers størrelser og placering. Herefter udarbejdes arbejds- og tidpslan for det aktuelle projekt.

Sammen med manualen blev der udarbejdet en prisoversigt, der gør det hurtigt at sammensætte et retvisende budget til den enkelte afdeling.