Nordic Microfinance Initiative (NMI) er et offentligt-privat partnerskab mellem en række private finansielle institutioner og de statslige fonde i Norge og Danmark (Norfund og IFU). NMI har fokus på at styrke mikrofinansering i udviklingslande. Ressourcesvage befolkningsgrupper i primært Afrika og Asien får adgang til lånefinansiering, så de kan investere i deres forretning og dermed forbedre deres levevilkår. Målet er at opbygge gode sociale forhold for den lokale befolkning i takt med bæredygtige finansielle resultater.

NMI ønsker at synliggøre deres arbejde med investering i udbydere af finansielle ydelser, der i sidste ende kommer den lokale befolkning til gavn og dermed understøtter flere af FN’s verdensmål. Resultaterne af deres initiativer bliver hvert år formidlet i fire årlige kvartalsrapporter, der viser effekten af deres indsats.

Efter et større internt arbejde med fastlæggelse af indhold og KPI’er blev Buchs valgt til at klæde rapporteringen på i et nyt visuelt miljø. Her spiller billeddelen en afgørende rolle sammen med let afkodelige grafer, som understøtter og tydeliggør resultaterne. Farveuniverset er afdæmpet og lader på effektiv vis billeder og tekst formidle budskabet om, at adgang til bæredygtige og ansvarlige finansielle ydelser er af afgørende betydning for lokalbefolkningen.

Læs mere om grafisk design