Nordic Microfinance Initiative (NMI) er et offentligt privat partnerskab mellem en række private finansielle institutioner og de statslige fonde i Norge og Danmark (Norfund og IFU) for investering i udviklingslandene.

NMI investerer i udbydere af finansielle ydelser, primært mikrofinansinstitutioner, i Afrika og Asien. Målet er at opbygge gode sociale forhold for den lokale befolkning i takt med bæredygtige finansielle resultater.

Med fire årlige kvartalsrapporter ønsker NMI at synliggøre det arbejde, der starter med NMIs investering i udbydere af finansielle ydelser, og som ender hos den lokale befolkning, og dermed understøtter flere af FN’s verdensmål.

Efter et større internt arbejde med fastlæggelse af indhold og KPI’er blev Buchs valgt til at klæde rapporteringen på i et nyt visuelt miljø. Her spiller billeddelen en afgørende rolle sammen med let afkodelige grafer, som understøtter og tydeliggør resultaterne. Farveuniverset er afdæmpet og lader på effektiv vis billeder og tekst formidle budskabet om, at adgang til bæredygtige og ansvarlige finansielle ydelser er af afgørende betydning for lokalbefolkningen.