KEA – Københavns Erhvervsakademi – udvikler og udbyder en lang række praksisrettede, videregående uddannelser på akademi og professionsbachelorniveau.

Da ønsket om en ny hjemmeside platform opstod, blev vi kontaktet af KEA, på grund af tidligere løsninger, som vi havde udviklet til undervisningssektoren.

Buchs har stået for udvikling og implementering af en løsning, der i dag bærer et hovedsite og ni subsites. 

Nøgleordet i løsningen er integration. Integration med det administrative system, hvor der sker udveksling af alle kursusdata samt integration til backend-systemet, for enkel og hurtig opdatering/vedligeholdelse af kursusinformationer.

Buchs står også for den daglige drift og support af løsningerne, der hostes på en dedikeret server.