IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og på vækstmarkeder.

I forbindelse med fondens Sustainability and Impact Report har Buchs fungeret som grafisk designpartner og entreprenør. Opgaven har bestået i at implementere teksten fra IFU’s kommunikationsafdeling i forhold til fondens overordnede designlinje. Resultatet er en 30 siders rapport, der gennem tekst, billeder og grafik fortæller om IFU’s arbejde med at generere målbare, gavnlige og samfundsansvarlige investerings projekter i verdens udviklingslande.

Den selektive brug af billeder og grafik understøtter teksten og viser sammenhænge, der kan være vanskelige at beskrive. Brug af cases og data giver god indsigt i forretningsmodellen og forklarer udviklingen og fondens arbejde med Global Compact principperne samt FN’s verdensmål. Samlet set er rapporten en vigtig kilde til information for mange interessenter.

Rapporten er blevet fremhævet som en af de fem bedste COP-rapporter 2020 i SMV-segmentet af Global Compact Denmark og FSR - danske revisorer.