Webtilgængelighed er ikke blot et ord, man kan tage lidt løst på – rent faktisk blev der i 2018 vedtaget en lov om webtilgængelighed. Men hvem gælder det for, hvad betyder det, og hvad kræver det i forhold til en eksisterende hjemmeside?

Det kan der ikke svares på i korte sætninger. Som udgangspunkt gælder loven for ”alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer”. Webtilgængelighed handler kort om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.

Der er fire overordnede principper i loven: Opfattelig, anvendelig, forståelig og robust. Elementer som alle skal tages i betragtning ved såvel nye som eksisterende hjemmesider.

Sidder du med en offentlig hjemmeside – og vil høre, hvad det betyder i jeres situation, så kontakt os og få en vurdering.