Vandmiljø Randers’ kerneopgave er at håndtere regnvand og spildevand, så borgernes sundhed, deres værdier mod oversvømmelse samt ikke mindst et rent miljø sikres.

Lokale skoler, borgere og virksomheder tilbydes besøg og rundvisning i deres forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten, samt på Randers centralrenseanlæg. På den måde kan man som besøgende få indsigt i, hvordan vandet ledes på vej fra det forsvinder ned i afløbet, til det atter bliver ledt ud i vandløb og fjord.

For at forbedre kommunikationen til både skoleelever og andre besøgende på rundvisningerne, ønskede Vandmiljø Randers en række infoplancher, som kunne placeres forskellige steder rundt på anlægget. Plancherne skulle både illustrere spildevandets vej fra indløb til udløb, men også give detaljeret information om de enkelte processer – hele tiden med fokus på korrekt faglig terminologi.