DS Stålprofil var klar i mælet: “Vi vil stå stærkere i arkitektens bevidsthed, så stålplader til tag og facade allerede tænkes ind i projekteringsfasen. Der skal være fokus på både de arkitektoniske muligheder og på bæredygtighed”.

På såvel det danske som det tyske marked har vi stået for målgruppe-interviews, marketingplan/-strategi, kommunikationsplatform, mediebudget og eksekvering.

Et visuelt båret hjemmeside- og Instagramunivers, en inspirationsbog til download såvel som i fysisk form understøttet af målrettet SoMe annoncering har givet synlige resultater. 

Med fokus på det nye arkitektunivers har Buchs hver måned til opgave at eksekvere på aftalt taktik og handlingsplan ud fra de opsatte KPI’er - og har som følge heraf oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser. Buchs har hjulpet DS Stålprofil med at gå fra 0 følgere til knap 6.000 følgere på Instagram via en nøje tilrettelagt strategi målrettet arkitekter.

Buchs har skabt mere aktivitet og DS Stålprofils reach er forøget betragteligt i arkitektmålgruppen – og ikke mindst en markant stigning i antallet af henvendelser i forbindelse med arkitektoniske og bæredygtige byggeprojekter, hvor DS Stålprofils produkter i stærkt stigende omfang bliver foreskrevet.

Udover Instagram arbejder vi også målrettet med forskellige kundetyper og målsætninger på Facebook (både dansk og tysk), LinkedIn og Google.  

Med Buchs som samarbejdspartner kan DS Stålprofil nu glæde sig over sammenhængende og kontinuerlig content på sociale medier med afsæt i konkrete strategier og taktiske målsætninger.