DS Stålprofil

Et stålsat fokus sikrer online optimering
En stærk online tilstedeværelse kræver overblik og en stålsat retning. Derfor fik DS Stålprofil i foråret 2019 en online strategi, der kunne give et skarpt fokus på, hvad de ville med deres online tilstedeværelse.

DS Stålprofil var allerede til stede på flere online kanaler. Dog uden egentlig at forstå hvorfor. Indledningsvist startede det nye samarbejde med et gennemgribende strategiforløb, der kunne skabe en klar retning for DS Stålprofil, der nu har fået afklaring på deres online markedsføring.

raadgivning_beregning_01a

Stærk tilstedeværelse kræver overblik
Sammen med DS Stålprofil kunne vi allerede ved det første møde kortlægge, hvilke udfordringer de stod overfor med deres online markedsføring. Og allerede nu mærker de værdien af et stærkt samarbejde og en effektiv proces. Ud fra nøje udvalgte fokusområder og en skarp målgruppe har vi sat en række aktiviteter i gang på særligt målrettede kanaler. Med udgangspunkt i den eksisterende hjemmeside har vi bygget videre og tilpasset de online aktiviteter ud fra den fastlagte marketingplan.

tonny_koehler_simonsen_color_2018_1

“Vi har nu en meget overskuelig årsplan, som vi arbejder ud fra i dagligdagen, da ansvar er fordelt på både vores egen afdeling – men også på online markedsføringsteamet hos Buchs. Vi ved præcis, hvad vi gør, hvorfor, og hvad det skal resultere i. Jeg vil gerne anbefale andre at indlede online markedsføringsarbejdet med en grundig analyse sammen med Buchs. Det gør det også langt mere overskueligt, når selve markedsføringen skal føres ud i livet.”

Tonny Køhler Simonsen, Salgschef, DS Stålprofil

dsc_3601

Strategisk og taktisk sparringspartner i dagligdagen
DS Stålprofil er tilknyttet et fast online team, der uge for uge tager hånd om diverse aktiviteter såsom søgeordsanalyse, SEO, Google Analytics, SoMe opslag og diverse kampagner. Marketingplanen illustrerer måned for måned, hvor og hvornår de forskellige indsatser skal promoveres. Planen er lagt, og ansvaret er fordelt, så alle parter har et godt overblik over, hvem der gør hvad – og ikke mindst velvidende at man kommer sikkert og planmæssigt i mål.

En klar fordeling giver overblik
Den tydelige fordeling sikrer, at vi hele tiden er på rette vej. Det skaber et godt overblik over diverse aktiviteter og indsatser. DS Stålprofil får jævnligt god opfølgning og afklaring på de igangværende opgaver – og den løbende dialog sikrer gennemsigtighed og medvirker, at DS Stålprofil føler sig trygge i hele processen. Ikke mindst sikrer det et økonomisk overblik.

Værdien er allerede tydelig
På trods af et nyetableret samarbejde er værdien ikke til at tage fejl af. Allerede nu mærker DS Stålprofil en stor forskel, og er ikke i tvivl om, hvor meget værdi det har skabt med en stålsat retning.

Læs også vores blogindlæg om digital strategi og effektmåling her

Luk, og vis ikke igen